Vprašanja in odgovori

Ali lahko prenesem bonus na svojo ženo?
Da, imetnik bonusa lahko celotni bonus prenese na zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja tako, da izpolni izjavo o podaritvi pravice do koriščenja bonusa iz avtomobilskega zavarovanja.

Ali mi bodo pri sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici GENERALI d.d. upoštevali bonus, ki sem ga imel prej pri drugi zavarovalnici?
Da. V primeru prehoda iz druge zavarovalnice ste upravičeni do bonitet, ki jih ponuja GENERALI d.d., glede na ugodnosti, ki ste jih imeli pri prejšnji zavarovalnici, poleg tega pa boste deležni še dodatnih ugodnosti.

Ali lahko pokličem asistenčni center, ne glede na uro?
Da, asistenčni center vam nudi 24-urno pomoč na cesti. Pokličite na 080 88 48 v Sloveniji ali +386 5 66 28 500 v tujini.

Kaj pomeni odbitna franšiza?
Ob sklenitvi nekaterih zavarovanj si zavarovanec lahko izbere delež škode, ki ga bo v primeru škodnega primera kril sam. Ta delež, imenovan franšiza, je lahko izražen v odstotku zavarovalne vsote, v odstotku nastale škode ali v absolutnem znesku. Pri kasko zavarovanjih vozil je franšiza določena v odstotku zavarovalne vsote (glede na novonabavno vrednost vozila) in lahko znaša 0,5 %, 1 %, 2 %, 4 % ali 8 %.

Kakšna je razlika med zavarovanjem na dejansko ali novo vrednost pri zavarovanju hiše?
Pri zavarovanju na novo vrednost se objekt ob sanaciji škode uredi v prvotno stanje, kar pomeni, da se uporabijo materiali enake kakovosti in cenovnega razreda. Če hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo zavarujete na dejansko vrednost, ob škodnem primeru izplačamo zavarovalno vsoto, zmanjšano za del vrednosti, vezane na starost, obrabo in ekonomsko zastarelost.

Zavaroval bi nov avto. Starega bom prodal/odjavil iz prometa. Kako najlažje urediti zamenjavo avtomobila?
Kontaktirajte nas, z veseljem vam bomo pomagali.