Škodni centri:

Škodni center Maribor

Kontakt

Ptujska 116

Telefon:
02 62 07 319
Telefon 1:
02 32 08 194
Fax:
02 46 02 281
E naslov:
premozenje.skode.MB.si@generali.com

Poslovalnica Ljubljana (prijave premoženjskih škod)

Kontakt

Kržičeva ulica 3

Telefon:
01 47 57 100
E naslov:
premozenje.skode.LJ.si@generali.com

Škodni center Celje

Kontakt

Mariborska cesta 119

Telefon:
03 42 55 846
Telefon 1:
03 42 55 840
E naslov:
premozenje.skode.CE.si@generali.com

Škodni center Koper

Kontakt

Ljubljanska cesta 3a

Telefon:
05 66 43 084
E naslov:
premozenje.skode.KP.si@generali.com

 

Škodni center Kranj

Kontakt

Mlekarska 13

Telefon:
04 20 16 033
E naslov:
premozenje.skode.KR.si@generali.com

 

Škodni center Kranj

Kontakt

Mlekarska 13

Telefon:
04 20 16 033
E naslov:
premozenje.skode.KR.si@generali.com

 

Škodni center Ljubljana

Kontakt

Celovška cesta 252

Telefon:
01 51 31 858
Telefon 1:
01 582 45 00
E naslov:
premozenje.skode.LJ.si@generali.com

Škodni center Murska Sobota

Kontakt

Ciril-Metodova ulica 34

 

Škodni center Nova Gorica

Kontakt

Erjavčeva ulica 19

Telefon:
05 330 95 44
E naslov:
premozenje.skode.NG.si@generali.com

 

Škodni center Novo mesto

Kontakt

Novi trg 1

Telefon:
07 37 30 627
Telefon 1:
07 37 30 652
E naslov:
premozenje.skode.NM.si@generali.com

 

Škodni center Postojna

Kontakt

Novi trg 6

Telefon:
05 700 30 34
E naslov:
premozenje.skode.PO.si@generali.com

 

Škodni center Ptuj

Kontakt

Rogozniška cesta 13

Telefon:
02 62 08 538
E naslov:
premozenje.skode.PT.si@generali.com

Kako ravnati v primeru prometne nesreče?

V čim krajšem času zavarujte kraj ter pomagajte morebitnim poškodovanim v prometni nesreči.

Po prometni nesreči mora udelečenec prometne nesreče:
1. ustaviti vozilo,
2. zavarovati in označiti kraj nesreče,
3. pri prometni nesreči I. kategorije (nastala samo materialna škoda) vozilo čimprej odstraniti iz vozišča,
4. pomagati poškodovancem,
5. po možnosti fotografirati položaj vozil ob nastanku nesreče,
6. obvestiti policijo na telefonsko številko 113, razen pri prometni nesreči I. kategorije,
7. soudeleženim ali poškodovanim v prometni nesreči posredovati ime, prriimek, naslov, podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega dovoljenja ter podatke o obveznem zavarovanje
8. izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči, v katerem mora biti ustrezno označen potek prometne nesreče,
9. osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati osebne podatke,
10. obvestiti policijo na telefonsko številko 113 v vseh primerih, ko se udeleženci ne strinjajo glede odgovornosti za nastanek promenne nesreče.

Za uveljevitev škodnega dogodka iz naslova avtomobilskega kaska mora voznik zavarovanega vozila:
1. v vseh primerih takoj storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil nadaljne nastajanje škode, upoštevajoč navodila zavarovalnice,
2. obvestiti policijo o vseh škodnih primerih, zlasti pa naslednjih:
- tatvina vozila
- poškodovanje vozila zaradi prometne nesreče,
- poškodovanje vozila zaradi požara,
- poškodovanje parkiranega vozila, ki je nastalo z dotikom neznanega motornega vozila (škoda na parkirnem prostoru)
- poškodovanje vozila zaradi objestnega dejanja tretjih oseb,
- poškodovanje vozila zaradi naleta divjadi ali domače živali.

Kdaj je nujno poklicati policijo (na številko 113)?
- Če je v prometni nesreči nastala večja materialna škoda ali če pride do telesnih poškodb.
- Če kateri od udeležencev prometne nesreče noče dati podatkov o vozilu in vozniku.
- Če se z voznikom soudeleženca vozila ne morete sporazumeti o krivdi za nastalo nesrečo.
- Če soudeleženec pobegne s kraja nesreče.
- Če sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola ali mamil.
- Če sumite, da je prometna nesreča povzročena namerno.
- Če ne pride do direktnega trčenja med vozili (izogibanje oziroma brez dotila z udeleženimi vozili).
- Če udeleženec noče izpolniti in podpisati Evropskega poročila o prometni nesreči oz. če tega poročila nimate.
- Če je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije.
- Če gre za primere opisane zgoraj, v 2. točki poglavja »Uveljavljanje šodnega dogodka iz naslova avtomobilskega kaska«.

Vsak škodni primer v najkrajšem možnem času prijavite v najbližji škodni center GENERALI D. D.